Skolsamarbeten

Svenska Fotbollsakademin bedriver sedan 2007 fotbollsverksamhet på skoltid i samarbete med ett flertal skolor på grundskole- och gymnasienivå. Som fristående aktör hjälper vi skolorna i elevrekryteringen och att ge fotbollsintresserade elever ett mervärde och en extra motivationsfaktor i sitt skolarbete.

I dag samarbetar Svenska Fotbollsakademin med såväl kommunala skolor som friskolor i Storstockholm och i Sundsvall. Tidigare har vi också haft lyckosamma skolsamarbeten i Örebro, Malmö, Gävle och Uppsala.

Mer om skolsamarbeten

Syftet med fotbollsinriktning

 • Ge eleverna ökad mängd fysisk aktivitet
 • Tillvarata det stora intresset hos flickor och pojkar vilket ofta innebär en positiv påverkan på det övriga skolarbetet, vilket såklart alltid kommer i första hand.
 • Ge elever verktyg att ta ansvar för planering av sin träning och skolarbete.
 • Sprida idrottens värdegrund och allas lika värde
 • Bidra till skolans elevrekrytering

  Svenska Fotbollsakademin utbildar eleverna efter konceptet Skills and Play där en stor del av målen för skolämnet idrott kan uppfyllas med en genomarbetad och bred fotbollsutbildning samt med ett bra samarbete med skolan, dock är det vanligaste att fotbollen bedrivs på elevens fria val eller i vissa fall helt utanför timplanen. Fotbollsinriktningen riktar sig främst till de elever som vill ha möjlighet att satsa på både skola och fotboll och som vill komplettera den fotbollsutbildning som ges inom ramen för sin förening. Förutom utvecklingen av fotbollskunskaper ingår även utbildning inom fysisk träning, ledarskap, kommunikation samt nutrition och livsstil.

  Kontakt

  Vill du som förälder veta mer om våra befintliga skolsamarbeten eller du som skolledare veta hur vi kan bidra på just din skola; kontakta oss enligt nedan.

  Johan Eklöf
  076-536 31 05
  johan.eklof@svfa.se