Campsamarbete

Ett flertal föreningar väljer att låta SvFA arrangera camper för föreningens spelare som ett kvalitativt inslag. I vissa fall ersätter detta föreningens egen sommarfotbollsskola, i andra fall bedrivs denna camp som ett komplement till denna, antingen på annan sommarvlovsvecka eller på något annat av skolornas lov (jullov, sportlov, påsklov eller höstlov).

I flera föreningar är en samarbetscamp med SvFA ett givet inslag på flera lov varje år.

Utifrån antalet deltagare erhåller föreningen en återbäring i procent av överskottet. Detta gör att föreningen med väldigt begränsad insats kan få ett rejält ekonomiskt tillskott.

föreningens insats

 • Bokning av anläggning
 • Marknadsföring enligt avtal till föreningens medlemmar
 • Tillhandahålla förråd under campen
 • Där så är möjligt upplåta lokal för lunchservering.

Allt övrigt arbete såsom anmälningar, övrig marknadsföring, avgiftshantering, mat, instruktörer, program etcetera hanterar Svenska Fotbollsakademin

  Mer information om samarbete

  Johan Eklöf
  Tel: +46 76 536 31 05
  Mail: johan.eklof@svfa.se 

  Kontakta oss med en förfrågan

  Vi vill i förfrågan veta:

  • Antal spelare
  • Var ni vill att träningen ska bedrivas (del av Storstockholm)
  • Med vilken regelbundenhet
  • Särskilda önskemål på träningsinnehåll

  Kontaktperson

  Johan Eklöf
  Tel: +46 76 536 31 05
  Mail: johan.eklof@svfa.se

  Kontaktformulär