Till hösten 2022 öppnar en ny grundskola med idrottsinriktning vid namn Idrottsskolan Nacka. Till vår stora glädje kommer vi på Svenska Fotbollsakademin vara med direkt från start och påverka skolans idrottsliga inriktning. Vi kommer utöver att ansvara för skolans fotbollsträning även vara involverade i utvecklingen av skolans idrottskoncept.  

Skolan slår upp portarna i augusti 2022 för årskurs 4 – 9 och har utöver Svenska Fotbollsakademin även säkrat samarbeten med flera idrottsföreningar i Nacka/Värmdö samt närliggande kommuner. Parallellt och i symbios med idrottsinriktningen erbjuds eleverna utbildning av högsta kvalitet, som förbereder dem för gymnasium och högskola, samtidigt som de lär sig att hantera de verktyg som hjälper dem att bibehålla en god hälsa, både psykiskt och fysiskt, genom hela livet.

Johan von Gerber är skolans rektor och är redan i full gång med sina förberedelser inför skolstarten. Sedan tidigare har Johan framgångsrikt verkat som rektor för flera grund- och gymnasieskolor samt arbetat som skolutvecklare för såväl kommunala som fristående skolor. Närmast kommer han från rollen som rektor på Stockholms Idrottsgymnasium där han varit verksam de senaste åtta åren.

 

– Det viktigaste för en Idrottsskola är att hjälpa eleverna att klara både studier och träning i sin idrott, att skapa en bra balans för ungdomarna så att de inte behöver välja det ena eller det andra. Eleverna ska få all hjälp att klara skolarbetet med fina resultat samtidigt som de ges möjlighet att utöva sin idrott, både på skoltid och fritid, säger Johan och fortsätter.

– Vår idrottsskola är uppbyggd kring följande tre delar:
Daglig rörelse/ träning – Mental träning/ Arbeta hjärnsmart – Studier av hög kvalitet då min erfarenhet är att en ungdom behöver alla dessa byggstenar för att må bra och prestera på en hög nivå.”

Johan von Gerber

Rektor, Idrottsskolan Nacka

Sedan 2006 har Svenska Fotbollsakademin samarbetat med skolor i hela landet. Mathias Jonsson, VD på SvFA, berättar om det nya samarbetet i Nacka och om betydelsen av att må bra för att kunna prestera på en hög nivå i såväl skolan som sin idrott.

– Vi har över tid samlat erfarenhet och kunskap från våra skolsamarbeten som lagt grunden för vår syn på idrott i skola. En nyckel till framgång är att idrottsinriktningen och den pedagogiska verksamheten håller högsta nivå och arbetar tätt tillsammans för varje elevs optimala utveckling och välmående. Såväl i skolan som i sin idrott. 

Att vi nu ges möjlighet att vara med redan från planeringsstadiet av en ny skola tillsammans med erfarna och kompetenta skolledare betyder mycket. Vi kan nu påverka upplägget och säkerställa att vi tar tillvara på alla positiva synergier av att integrera skola, idrott och välmående. 

Vårt koncept för spelarutbildning utgår från individen och vi har stor erfarenhet av att organisera och anpassa träningen utifrån varje spelare/elevs förkunskaper.

Mathias Jonsson

VD, Svenska Fotbollsakademin

Kontaktpersoner

 

Mathias Jonsson, Svenska Fotbollsakademin

mathias@svfa.se, 076 536 31 13

 

Johan von Gerber, Idrottsskolan Nacka

johan@idrottsskolannacka.se 073-150 91 43

Kort om Idrottsskolan Nacka

Vi förstärker effekterna mellan rörelse, mental hälsa och studier genom att skapa förutsättningarna för att dessa områden ska kunna samverka under barnets skoldag.

  • Rörelse och fysisk aktivitet varje dag varav träning i din valda idrott vid två tillfällen per vecka
  • Tid för att arbeta med sitt mentala välmående på schemat
  • Blockschema med 5 – 6 ämnen åt gången i perioder om ca 8 veckor
  • Stor vikt vid läsförståelse: DEAR-time varje dag (”Drop everything and read – time”)
  • Välbalanserade och nyttiga måltider