Flickinitiativet och Svenska Fotbollsakademin ska tillsammans få ännu fler tjejer att spela fotboll och skapa förutsättningar för fotbollsglädje som varar hela livet.    

Flickinitiativet är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som startats för att skapa bättre förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för flickor i fotboll. Genom att samarbeta över föreningsgränser, utbilda flicktränare och skapa en utvecklande och stimulerande träningsmiljö ska projektet skapa livslång fotbollsglädje för flickor. Ett av projektets mål är att bryta traditionella föreningsstrukturer och implementera initiativets förenings- och utbildningsmodell i föreningar över hela landet som vill förändra och utveckla flickfotbollen i sitt närområde.

Svenska Fotbollsakademin (SvFA) är Sveriges största förbunds- och föreningsoberoende aktör inom fotbollsutbildning, för såväl ledare som spelare. SvFA vill påverka svensk fotbolls utveckling genom att erbjuda kvalitativ spelar- och ledarutbildning för alla – oavsett ålder, nivå och träningsbakgrund.

Tillsammans med Flickinitiativet kommer SvFA erbjuda samarbetsföreningarna utbildningspaket i form av att utbilda flicktränare, föräldrar och unga ledare samt arrangera camper, clinics och lovskolor för flickor.

Staffan Winberg, en av initiativtagarna till projektet berättar mer om bakgrunden till Flickinitiativet och samarbetet med SvFA.

– Flickinitiativet är ett initiativ för att få fler tjejer att spela sin fotboll längre och jobbar aktivt med att både genomlysa föreningsstruktur till att erbjuda utbildning av Unga ledare.  Genom samarbetet med SvFA får vi tillgång till marknadens bästa utbildning och expertis som långsiktigt förändrar och förbättrar tjejers villkor i fotbollen.

Kristofer Hammarlund, projektansvarig på Svenska Fotbollsakademin berättar mer om möjligheterna som samarbetet skapar.

– Vi är jätteglada för det initiativ som startats och som kommer betyda mycket för flickfotbollens frammarsch i de aktuella områdena och föreningarna. Projektet vill flytta fokus från de resultatinriktade matcherna och istället bidra till att skapa ännu mer utvecklande och stimulerande träningsmiljöer för flickor, vilket går helt i linje med vår verksamhet. Genom Flickinitiativet kommer vi kunna hjälpa fler föreningar som på allvar vill förbättra tjejers villkor och förutsättningar.

Vill du veta mer om projektet och hur just Er förening kan vara med och skapa framtidens tjejförening tillsammans med Flickinitiativet och SvFA?

Kontakta oss!

Flickinitiativet

Staffan Winberg

staffan.winberg@pripac.se

 070-558 35 89

 

Svenska Fotbollsakademin

Kristofer Hammarlund

Kristofer.hammarlund@svfa.se

073-645 68 26