Fotbollen – en teknikidrott
På alla nivåer och i alla lagbollspel gäller de fyra fundamenten teknik, taktik, fysik och mentalitet. Inget kan väljas bort utan de måste prioriteras i olika ordning. Synsätt och uppfattningar kommer alltid att skilja.
Svenska Fotbollsakademin ser på fotbollen som en teknikidrott. Det medför kravet på utförandeträning. Repetitioner och progression i träningen ligger till grund för skickliga utföranden i oändligt många varianter och variabler av moment som inryms i spelet.  
Vår uppfattning är dock att det i fotbollen, i högre grad än många andra lagbollsspel, finns en obalans i synen på värdet av färdighetsträning av individen kontra allmän träning av kollektivet. 
Vi gissar att en del av kollektiviseringen av fotbollen beror just på att fotbollen är en teknikidrott och att svårigheten i att utbilda i de åtskilliga och komplexa tekniska moment som fotbollen inrymmer gör att tränare väljer andra områden att bli expert på och nå framgång med.

Individuell spelarutbildning

Individualisering
Uttrycket jaget och laget läses sällan ut till jagets fördel precis som individuellt skickliga och kreativa spelare beskrivs som individualister snarare än starka individer i laget vilket vore mer rättvist då en bra teknisk kvalitet inte behöver stå i motsats till exempelvis spelintelligens, hårt arbete eller defensiv förmåga. Svenska Fotbollsakademin vill påverka i båda ändar genom att till exempel utförandeträning och spelintelligens övas ibland för sig, ibland samtidigt. Att anpassa träningen till individen är en häftig utmaning. Vi är alla olika och bör bemötas därefter.

Individualiseringen i fotbollen är vanligen liten och sällan vet spelaren som kommer till träningen vad tränaren planerat för kollektivet idag. Svenska Fotbollsakademins strävan är att den enskilde fotbollsspelaren ska närma sig den individuelle idrottaren i synen på sig själv, sin idrott, träning, utveckling, prestation och ansvar. ”Spelare som äger sin utveckling tränar, de andra blir tränade…”

Individuell spelarutbildning

Färdighetsträning – både och!
En annan föreställning vi har är att det inom fotbollen tenderas att välja antingen eller när något ska förklaras. Till exempel att utveckling av både individuella färdigheter och spelintelligens endast sker i sin rätta kontext – i spelet – och därmed bara genom olika former av designad spelträning med beslutsfattande och styrda upptäkter som avgörande komponenter och som inte återfinns i en traditionell teknikövning.

Vi tror med stark övertygelse att spelare kan utveckla sitt spel genom individuell färdighetsträning som inte nödvändigtvis är kontextbaserad. För att t ex utveckla spelarens bollbehandling krävs inte en spelsituation, det som krävs är en boll. Förbättrar spelaren sin bollbehandling ökar både möjligheterna att utveckla andra individuella färdigheter och dessutom chanserna att lära sig nya parallellt med att de testas och förfinas i spelet. Individens färdigheter och spelintelligens står inte i kontrast till varandra. Tvärtom är de varandras förutsättningar.

Framgångsrik spelarutbildning handlar om individen och kollektivet, om skicklighet i utföranden och att ta de rätta besluten, om att utveckla rätt attityd och en hög fysisk kapacitet.

Vi tror inte på det ena eller det andra, vi tror på både och.