skills & play - vårt koncept

Färdigheter & spel – grunden i all vår verksamhet

Vårt fundament i all vår fotbollsutbildning, oavsett om det är camp, clinic, tränare i ditt lag / din förening eller ledarutbildning är vårt koncept – Skills & Play.

Vår syn på utveckling av barn och ungdomar i fotboll är att göra spelarna tekniskt och taktiskt självständiga. Därför är träning av Bollbehandling och Spelintelligens de två faktorer som enskilt kommer ha störst effekt på alla övriga moment.

Vi har sorterat in övriga träningsområden i Utmana, Individuellt försvarsspel, Passningsspel och Skott

Du kan läsa mer om vårt koncept och tankarna bakom här.