Svfa i korthet

Svenska Fotbollsakademin är Sveriges största förenings- och förbundsoberoende spelar- och ledarutbildningsakademi som startade redan 2006. Svenska Fotbollsakademin erbjuder spelar- och ledarutbildning på alla nivåer. Flickor och pojkar, knatte, barn, ungdom och senior. På såväl gräsrot, bredd, ungdomselit som proffsnivå. Vi vill genom vår utbildning påverka svensk fotbolls utveckling.

Svenska Fotbollsakademin mål är att ge alla barn tillgång till rolig, utvecklande fotbollsträning där barnet står i centrum. I alla våra aktiviteter står glädje och utveckling tillsammans i fokus. Vi värnar om en trygg träningsmiljö och är flexibla när det kommer till att möta barn med olika behov.

Svenska Fotbollsakademin ger dig glädje, upplevelser och kunskaper

Vår pedagogik bygger på upplevelser, glädje och kunskap. Vi är övertygade om att utveckling bäst sker i miljöer där rätt balans mellan krav och stöd finns. Vi vill ge barnen nya kunskaper och ny inspiration att ta med sig i sin egen fotbollsresa och i sin vardagliga träningsmiljö. 

Vårt koncept för spelarutbildning ”Skills & Play” och vårt specifika fokus inom det komplexa lagspelet fotboll utgår från individen och dess färdigheter. Framgångsrik spelarutbildning handlar om individen och kollektivet, om skicklighet i utföranden och att ta de rätta besluten, om att utveckla rätt attityd och en hög fysisk kapacitet.

Utveckling och glädje

Våra tränare har alla lång fotbollsbakgrund och erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Då vi inom Svenska Fotbollsakademin aldrig har en match att förhålla oss till kan våra tränare helt fokusera på barnens individuella utveckling.

Trygghet

Alla våra tränare har genomgått en noggrann rekryteringsprocess och utbildas kontinuerligt i Svenska Fotbollsakademins välrenommerade utbildningsprogram i tränarskap, barnsäkerhet och ledarskap. Alla anställda visar årligen upp utdrag ur Polisens belastningsregister.