Spelarutbildningsplan

På uppdrag kan vi hjälpa din förening att ta fram en spelarutbildningsplan. Vi kan, om ni så önskar, koppla Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan till praktiskt nedbrutna träningsmål, färdigheter och instruktioner.

I arbetet tas hänsyn till föreningens inriktning, ambition och ni får en unik spelarutbildningsplan i er förenings färger, logotyp och övrig grafisk profil.

Spelarutbildningsplanen ger era föräldratränare ett stöd i sin planering av vad som ska tränas i vilken ordning och i vilken ålder.

Spelarutbildningsplan offereras. Kontakta oss enligt nedan.

Johan Eklöf, 076-536 31 13
johan.eklof@svfa.se