Skott-camp

Sörskogens IP, Huddinge | 18 – 19 maj 2023

Kristi Himmelsfärd. Välkomna på en camp på fylld av skott- och tillslagsträning. Spelarna får träna på att utföra olika typer av tekniker som tränas utifrån tekniskt utförande och som även sätts in i skarpa spelmoment där taktiskt målskytte står i fokus.

Campen arrangeras av Svenska Fotbollsakademin – med över 15 års erfarenhet av att arrangera camper för barn och ungdomar.

Denna camp är öppen för spelare från alla föreningar födda 2010 – 2015.

Alla campdagar pågår mellan kl 09:00 – 15:00 (personal på plats från kl 08:00 till 16:00).

Dagarna innehåller över 4,5 timmar effektiv fotbollsträning per dag – under ledning av skickliga och varma tränare från SvFA. Träningarna är anpassade för att vara givande, roliga och lärorika för alla spelare.

Utöver fotbollsträningen ingår även lunch och mellanmål.

Träningen innehåller heldagar fyllda av högintensiv, glädjefylld och lärorik fotbollsträning under ledning av Svenska Fotbollsakademin.

Spelarna kommer att instrueras i tekniska moment kopplat till olika typer av skott. Vi tränar bland annat på det explosiva och tidseffektiva snärtskottet som passar perfekt i trånga situationer på planen. För att få till det perfekta snärtskottet krävs mycket träning på de tekniska detaljerna kopplat till tillslaget. Snärtskottet är även grunden för andra skottekniker. Dessutom kommer vi att träna på stötskott, distansskott och cykelspark.

Avsluten kommer att tränas ur olika vinklar och avstånd. Dessutom kommer vi fokusera på att komma i läge för målskytte, taktik runt skottet samt hur man som spelare skapar överläge mot målvakten (förflyttning, olika antal tillslag, avslut i olika delar av målet etc).

18 – 19 maj 2023 på Sörskogens IP i Huddinge.

Campen pågår 09:00 – 15:00. Personal finns på plats kl 08:00 – 16:00

Lunch och mellanmål ingår under campen.

Campen är öppen för flickor och pojkar från alla klubbar födda 2009 – 2014.

  • Skott och tillslag
  • Heldagar med träning
  • Lunch och mellanmål ingår
  • Spelare födda 2009 – 2014

1295 kr

Alla priser är inklusive moms

Fotbollsglädje och lärande - för alla!

Vi älskar fotboll! Våra träningar präglas av att glädje och lärande sitter tätt ihop. Genom våra träningar vill vi sprida vår kärlek till världens bästa sport och bidra till livslång fotbollsglädje hos alla spelare.

Tränarna som leder träningen

Tränarna är utbildade inom vårt koncept Skills & Play – ett koncept som utvecklats av Sveriges skickligaste och mest erfarna barn- och ungdomstränare. Vår uppgift är att skapa en lärande träningsmiljö där varje barn känner trygghet och blir sedd för sin insats, oavsett förkunskaper.

VAD SÄGER SPELARNA PÅ CAMP?

SvFA I KORTHET

Svenska Fotbollsakademin bildades 2006 och är ett oberoende fotbollsföretag som erbjuder träning för alla barn på alla nivåer. Vi genomför camper/fotbollskolor på alla lovdagar, öppna träningstillfällen för barn från olika klubbar och på alla nivåer, hyr ut tränare till föreningar och utbildar tränare.

Vår identitet är fotbollsglädje och lärande för alla. Vår verksamhet präglas av att dessa två, glädje och lärande sitter ihop och är förutsättningar för varandra.

Vi står för ordning och reda, trygghet, lärande och glädje. Genom tilltalande paketering, genomarbetade koncept och ett förhållningssätt där vi sätter barnets upplevelse i centrum skapar vi aktiviteter som är kul att delta i – och kul att titta på.

Glädje, upplevelser och kunskaper

Vår pedagogik bygger på upplevelser, glädje och kunskap. Vi är övertygade om att utveckling bäst sker i miljöer där rätt balans mellan krav och stöd finns. Vi vill ge barnen nya kunskaper och ny inspiration att ta med sig i sin egen fotbollsresa och i sin vardagliga träningsmiljö. 

VÅRT KONCEPT

SKILLS & PLAY

Skills & Play är vårt koncept för spelarutbildning som utvecklats av Sveriges skickligaste och mest erfarna barn- och ungdomstränare. Vår uppgift är att skapa en lärande träningsmiljö där varje barn känner trygghet och blir sedd för sin insats, oavsett förkunskaper.

Färdigheter för och i spelet

Konceptet utgår från färdigheter som kan tränas i allt från tekniskt utförande till spel.

TRÄNINGSINNEHÅLL / FÄRDIGHETER