Speed Camp 2023

Nils Holgersson-hallen, Skurup | 20 – 21 februari 2023

Välkomna på höstlovscamp med det populära temat fotbollssnabbhet! Fullmatade fotbollsdagar präglade av högintensiv träning med mycket glädje, energi och kamp!

Campen arrangeras av Svenska Fotbollsakademin – med över 15 års erfarenhet av att arrangera camper för barn och ungdomar.

Denna camp är öppen för spelare från alla föreningar födda 2009 – 2014.

Alla campdagar pågår mellan kl 09:00 – 15:00 (personal på plats från kl 08:00 till 16:00).

Dagarna innehåller över 4,5 timmar effektiv fotbollsträning per dag – under ledning av skickliga och varma tränare från SvFA. Träningarna är anpassade för att vara givande, roliga och lärorika för alla spelare.

Utöver fotbollsträningen ingår även lunch och mellanmål.

Träningen innehåller heldagar fyllda av högintensiv, glädjefylld och lärorik fotbollsträning under ledning av Svenska Fotbollsakademin.

Träningen under denna Speed Camp är anpassad för att utveckla spelarnas fotbollsspecifika snabbhet. Med bollen och spelet ständigt närvarande fokuserar vi träningen på spelarnas snabbhet i aktioner och beslut. Innehållet är anpassat för att vara givande, roligt och lärorikt för alla spelare – oavsett förkunskaper.

Utifrån begreppet Fotbollssnabbhet delas dagarna in i följande teman/färdigheter – där vi bryter ner och tränar på snabbhet kopplat till respektive färdighet:

Dag 1:  Bollbehandling och fintskolning

Vi tränar på individuell bollbehandling och att utveckla spelarnas förmåga att fatta snabba beslut kring val av bollbehandling kopplat till olika situationer som uppstår i spelet. Vi kommer även träna på att utföra olika finter som vi bryter ner och tränar progressivt från tekniskt utförande till skarpa 1v1-situationer. Dessutom fokuserar vi på att effektivisera hastigheten i de olika rörelserna för att lyckas passera sin motståndare.

Dag 2 – Spelintelligens

Den andra dagen fokuserar vi på spelintelligens och beslutsfattning. Träningen byggs upp kring matchlika spelsituationer som uppmuntrar spelarna att fatta rätt beslut och utföra rätt aktion på kortast möjliga tid.

20 – 21 februari 2023 i Nils Holgersson Fotbollshall i Skurup

Campen pågår 09:00 – 15:00. Personal finns på plats kl 08:00 – 16:00

Lunch och mellanmål ingår under campen

Campen är öppen för flickor och pojkar från alla klubbar födda 2009 – 2014.

  • Tema Fotbollssnabbhet
  • Heldagar med träning
  • Lunch och mellanmål ingår
  • Spelare födda 2009 – 2014

1396 kr

Alla priser är inklusive moms

Fotbollsglädje och lärande - för alla!

Vi älskar fotboll! Våra träningar präglas av att glädje och lärande sitter tätt ihop. Genom våra träningar vill vi sprida vår kärlek till världens bästa sport och bidra till livslång fotbollsglädje hos alla spelare.

Tränarna som leder träningen

Tränarna är utbildade inom vårt koncept Skills & Play – ett koncept som utvecklats av Sveriges skickligaste och mest erfarna barn- och ungdomstränare. Vår uppgift är att skapa en lärande träningsmiljö där varje barn känner trygghet och blir sedd för sin insats, oavsett förkunskaper.

VAD SÄGER SPELARNA PÅ CAMP?

SvFA I KORTHET

Svenska Fotbollsakademin bildades 2006 och är ett oberoende fotbollsföretag som erbjuder träning för alla barn på alla nivåer. Vi genomför camper/fotbollskolor på alla lovdagar, öppna träningstillfällen för barn från olika klubbar och på alla nivåer, hyr ut tränare till föreningar och utbildar tränare.

Vår identitet är fotbollsglädje och lärande för alla. Vår verksamhet präglas av att dessa två, glädje och lärande sitter ihop och är förutsättningar för varandra.

Vi står för ordning och reda, trygghet, lärande och glädje. Genom tilltalande paketering, genomarbetade koncept och ett förhållningssätt där vi sätter barnets upplevelse i centrum skapar vi aktiviteter som är kul att delta i – och kul att titta på.

Glädje, upplevelser och kunskaper

Vår pedagogik bygger på upplevelser, glädje och kunskap. Vi är övertygade om att utveckling bäst sker i miljöer där rätt balans mellan krav och stöd finns. Vi vill ge barnen nya kunskaper och ny inspiration att ta med sig i sin egen fotbollsresa och i sin vardagliga träningsmiljö. 

VÅRT KONCEPT

SKILLS & PLAY

Skills & Play är vårt koncept för spelarutbildning som utvecklats av Sveriges skickligaste och mest erfarna barn- och ungdomstränare. Vår uppgift är att skapa en lärande träningsmiljö där varje barn känner trygghet och blir sedd för sin insats, oavsett förkunskaper.

Färdigheter för och i spelet

Konceptet utgår från färdigheter som kan tränas i allt från tekniskt utförande till spel.

TRÄNINGSINNEHÅLL / FÄRDIGHETER